What is family violence - in Vietnamese

Read about the What is family violence in English

Bạo hành trong gia đình là gì?

Bạo hành trong gia đình bao gồm:

  • đánh đập
  • xâm phạm tình dục
  • ngược đãi tình cảm và tâm lý
  • chửi bới/la mắng
  • hăm dọa sử dụng vũ lực với quý vị hoặc người khác
  • rình rập
  • kiểm soát tiền bạc của quý vị
  • hại vật nuôi
  • phá hoại tài sản và đồ đạc của quý vị
  • bất kỳ hành vi nào làm cho quý vị sống trong sợ hãi
  • cô lập không cho tiếp xúc với thân nhân, bạn bè và các mạng xã hội
  • đe dọa trục xuất (đối với phụ nữ không thuộc diện thường trú)
  • cất giữ / không cho sử dụng giấy tờ cá nhân như hộ chiếu chẳng hạn
  • con cái của quý vị chứng kiến bất kỳ hành vi nào ở trên
  • hăm dọa bắt con của quý vị đưa ra khỏi nước Úc

Theo pháp luật Tiểu bang Victoria, thủ phạm ‘Bạo hành trong Gia đình’ có thể là bất kỳ người nào quý vị có mối quan hệ thân mật với, có nghĩa là có thể bao gồm người bạn đời hoặc người bạn đời cũ của quý vị, người thân trong gia đình hoặc người quý vị coi như là người thân trong gia đình.

Tôi có thể làm những gì?

Lập kế hoạch an toàn

Lập kế hoạch an toàn cho trường hợp quý vị phải nhanh chóng rời khỏi nhà mình. Nhân viên Đặc trách Vấn đề Bạo hành trong Gia đình có thể giúp quý vị lập kế hoạch an toàn Những điều cần xem xét bao gồm:

Nếu quý vị cho rằng tình trạng bạo hành trong gia đình sắp leo thang hoặc đã leo thang:

  • Rời bỏ tình huống nếu có thể
  • Xác định những nơi an toàn trong nhà hoặc ở ngoài căn nhà để lánh nạn
  • Gói ghém sẵn những thứ quan trọng để sẵn sàng đem theo (chẳng hạn như giấy tờ cá nhân, thuốc cần thiết, tiền bạc và các số điện thoại quan trọng v.v.)
  • Nhờ người nào khác quý vị tin tưởng giữ bản sao các giấy tờ quan trọng
  • Tính trước quý vị sẽ đi đâu
  • Xác định một người hàng xóm mà quý vị có thể nói cho họ biết về tình trạng bạo hành và nhờ họ gọi Cảnh sát giùm nếu họ nghe trong ngôi nhà quý vị xảy ra xáo trộn
  • Có sẵn kế hoạch an toàn cho con cái quý vị kể cả nơi các cháu có thể đi đến nếu cảm thấy không an toàn và các cháu phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp
  • Ngay sau khi tình huống đã an toàn, hãy gọi Cảnh sát để trình báo sự việc
  • Nếu an toàn, hãy gọi cho WDVCS (24/7) qua số 1800 015 188

Nếu quý vị đã chia tay với người bạn đời:

  • đổi số điện thoại di động và cài đặt điện thoại sang chế độ ‘giữ kín số điện thoại’. Sử dụng thẻ SIM khác nếu quý vị cần phải giao tiếp về con cái.
  • Ghi vào sổ nhật ký những lần bạo hành hoặc những vụ làm quý vị cảm thấy sợ hãi. Những chi tiết này có thể có ích nếu và khi quý vị quyết định nộp đơn xin Án lệnh Can thiệp (Intervention Order)
  • Tìm cách thường xuyên thay đổi thói quen của quý vị
  • Đậu xe ở nơi an toàn và nơi công cộng
  • Nếu thấy người bạn đời hoặc người bạn đời cũ, quý vị hãy đi đến nơi công cộng hoặc đông người càng sớm càng tốt
  • Nếu đang đi làm, quý vị hãy nói chuyện với chủ nhân về cách họ có thể giúp giữ cho quý vị an toàn tại nơi làm việc

Giữ an toàn trên Internet/ phương tiện truyền thông xã hội

  • Đổi hoặc xóa tài khoản Facebook của quý vị và tài khoản của con quý vị
  • Đổi tài khoản email của quý vị và làm cho nó khó theo dõi hơn
  • Vô hiệu hóa bất kỳ chức năng GPS nào trên điện thoại di động hoặc điện thoại di động của con.
  • Sử dụng máy tính công cộng hoặc máy tính của bạn bè để người bạn đời/người bạn đời cũ không biết được.

Giúp con cái quý vị được an toàn

  • Giúp con cái quý vị biết khi có những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm
  • Dạy cho con cái biết cháu có thể gọi điện thoại cho ai hoặc đi đến nhà ai trong trường hợp khẩn cấp, biết gọi 000 và nói những gì (ví dụ như nói địa chỉ)
  • Nói cho nhà trường hoặc nhà trẻ biết về tình trạng bạo hành kể cả bất kỳ điều kiện đặc biệt nào để được thăm con trong Án lệnh Can thiệp (Intervention Order)

Tôi có thể liên lạc với ai?

Nhờ giúp đỡ ngay bây giờ - bạo hành trong gia đình

Nếu cần có người giúp đỡ, quý vị có thể gọi điện thoại cho một số nơi để nhờ họ giúp quý vị miễn phí và bảo mật. Khi gọi đến những số điện thoại này, quý vị hãy hỏi xin thông dịch viên nếu quý vị cần có thông dịch viên.

Nguy hiểm gần kề

Cảnh sát và Xe cứu thương: 000

Nếu quý vị bị hoặc quý vị biết có người bị nguy hiểm gần kề.

Dịch vụ Trợ giúp Trường hợp Khủng hoảng vì Bạo hành trong Gia đình dành cho Phụ nữ (Women's Domestic Violence Crisis Service - WDVCS)

Điện thoại: 1800 015 188 (gọi miễn phí trong tiểu bang Victoria)

24 giờ, bảy ngày một tuần.

WDVCS là dịch vụ qua điện thoại bảo mật cung cấp thông tin, hỗ trợ và chỗ ở an toàn.

InTouch - Trung tâm Đa văn hóa Chống Bạo hành trong gia đình

Điện thoại: 1800 755 988 (gọi miễn phí trong tiểu bang Victoria)

Hoặc 03 9413 6500

Giờ làm việc: 9g sáng đến 5g chiều thứ Hai đến thứ Sáu

Cung cấp dịch vụ, chương trình và ứng phó các vấn đề bạo hành trong gia đình trong các cộng đồng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng.

Dịch vụ Giới thiệu dành cho Nam giới

Điện thoại: (03) 9428 2899 hoặc 1800 065 973 (gọi miễn phí trong tiểu bang Victoria)

Thứ Hai đến thứ Sáu, 9g sáng đến 9g tối

Dịch Vụ Giới thiệu dành cho Nam giới là dịch vụ qua điện thoại bảo mật và không cần cho biết tên dành cho nam giới do nam giới đảm trách.

Nói chuyện với Nhân viên Đặc trách Vấn đề Bạo hành trong Gia đình có thể có ích lợi gì?

Nhân viên Đặc trách Vấn đề Bạo hành trong Gia đình có thể trợ giúp miễn phí và bảo mật về những mặt dưới đây:

  • Giúp quý vị lập kế hoạch an toàn
  • Giúp quý vị xin Án lệnh Can thiệp (Intervention Order)
  • Sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế
  • Tư vấn để nói về cảm xúc của quý vị
  • Tìm chỗ ở và nhà ở an toàn
  • Giúp quý vị được sử dụng dịch vụ pháp lý
  • Ủng hộ cho quý vị tại Tòa án
  • Đơn Nạn nhân Tội phạm
  • Giúp quý vị về visa
  • Bất cứ điều gì khác mà quý vị có thể cần được giúp đỡ giữ an toàn cho quý vị
  • Được trợ giúp và có ngân khoản tài trợ ngay lập tức nếu quý vị hoặc con quý vị bị khuyết tật ở lại trong nhà của quý vị hoặc được vào cư ngụ tại chỗ ở trong trường hợp khủng hoảng

Cảnh sát và Toà án có thể giúp đỡ như thế nào?

Quý vị được pháp luật bảo vệ đối với vấn đề bạo hành trong gia đình

  • Cảnh sát:
    • có thể xin thông báo an toàn khẩn cấp sau giờ làm việc
    • có thể xin án lệnh can thiệp (Intervention Order) cho quý vị
    • có thể khép tội hình sự
    • có thể làm báo cáo về những lần ngược đãi đã xảy ra trong quá khứ
  • Tòa Sơ thẩm
    • quý vị có thể xin Tòa Sơ thẩm cấp án lệnh can thiệp (Intervention Order) để cấm kẻ bạo hành không được tới gần quý vị và nhà quý vị
    • quý vị có thể xin nhân viên lưu động đặc trách vấn đề bạo hành trong gia đình CALD
    • quý vị có thể xin thông dịch viên tại tòa án
  • Tòa án Gia đình
    • có thể ban hành án lệnh về những biện pháp giữ an toàn cho con cái quý vị khi có tranh chấp
    • quý vị có thể xin thông dịch viên tại tòa án
  • Tòa Tài phán Trợ giúp Nạn nhân Tội phạm (Victims of Crime Assistance Tribunal - VOCAT)
    • có thể trợ giúp chi phí khẩn cấp và phục hồi
  • Luật sư có thể
    • giải thích về pháp lý quý vị có những quyền gì và giúp quý vị sử dụng những quyền đó

Languages display best in modern browsers. Languages are also available in PDF and Word.

Request more information about this topic.
[close]

For more information:

Contact us.