What is family violence - in Thai

Read about the What is family violence in English

ความรุนแรงในครอบครัวหมายถึงอะไร?

ความรุนแรงในครอบครัวได้แก่:

 • การก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย
 • การคุกคามทางเพศ
 • การละเมิดทางอารมณ์และทางจิตใจ
 • การละเมิดทางวาจา
 • การข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงต่อตัวคุณหรือคนอื่น
 • การลอบติดตาม
 • การควบคุมเงินของคุณ
 • การทำร้ายสัตว์เลี้ยง
 • การทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนหรือสิ่งของ
 • พฤติกรรมใดๆที่ทำให้คุณมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัว
 • การทำให้คุณโดดเดี่ยวแปลกแยกจากครอบครัว เพื่อนฝูง และสังคมรอบข้าง
 • การข่มขู่ว่าจะส่งกลับประเทศ (ในกรณีที่เป็นสตรีที่ไม่มีวีซ่าถาวร)
 • การเอาเอกสารส่วนตัวไปเก็บไว้หรือไม่ให้เข้าถึงเอกสารส่วนตัวเช่นพาสพอร์ตได้
 • การทำให้บุตรของคุณมีโอกาสที่จะเป็นเหยื่อของพฤติกรรมที่ระบุข้างต้นนี้
 • การข่มขู่ว่าจะส่งบุตรของคุณออกจากประเทศออสเตรเลีย

ภายใต้กฏหมายแห่งรัฐวิคตอเรีย ‘ความรุนแรงในครอบครัวสามารถเกิดโดยบุคคลใดก็ตามที่คุณมีความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดด้วย ซึ่งอาจหมายถึงคู่ครองของคุณหรือ ผู้ที่เคยเป็นคู่ครองของคุณ สมาชิกในครอบครัว หรือ บุคคลที่คุณถือว่าเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว’

ดิฉัน/ผมจะทำอะไรได้บ้าง?

การวางแผนรักษาความปลอดภัย

ให้คุณวางแผนรักษาความปลอดภัยในกรณีที่คุณจำต้องออกจากบ้านอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ด้านความรุนแรงในครอบครัวสามารถช่วยคุณได้ในการวางแผนรักษาความปลอดภัย สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงได้แก่:

 • ให้เอาตัวเองออกจากสถานการณ์ถ้าเป็นไปได้
 • กำหนดว่ามีสถานที่ใดบ้างในบ้านหรือนอกบ้านที่จะไปได้ที่จะทำให้คุณปลอดภัย
 • จัดเตรียมสิ่งของสำคัญๆให้พร้อมจะนำติดตัวไปได้ (เช่นเอกสารส่วนตัว ยาประจำตัวที่สำคัญ เงินและเบอร์โทรศัพท์สำคัญๆ เป็นต้น)
 • เอาสำเนาเอกสารสำคัญไปให้คนที่คุณไว้ใจได้เก็บไว้
 • วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะไปที่ใด
 • ดูว่ามีเพื่อนบ้านคนใดที่คุณจะสามารถเล่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวให้ฟังได้ และขอให้เขาช่วยโทรไปหาตำรวจถ้าได้ยินเสียงดังรบกวนมาจากบ้านของคุณ
 • วางแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับบุตรของคุณซึ่งรวมถึงสถานที่ที่บุตรสามารถไปได้ถ้าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยและวางแผนขั้นตอนที่จะต้องทำในกรณีฉุกเฉิน
 • โทรศัพท์หาตำรวจทันทีที่คุณสามารถรายงานสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
 • ถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ให้โทรศัพท์ไปที่ WDVCS (24 ชั่วโมง 7 วัน) 1800 015 188

ถ้าคุณไม่ได้อยู่กับคู่ครองแล้ว:

 • เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ และตั้งให้เป็น ส่วนตัว (Private)’ ถ้าคุณต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบุตร ให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่นที่ต่างไปในการโทร
 • จดบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดความตระหนกหรือเป็นการละเมิด บันทึกนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าหรือเมื่อคุณตัดสินใจขอให้มีคำสั่งศาล
 • พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันเป็นระยะๆ
 • ให้จอดรถในสถานที่ที่ปลอดภัยในที่สาธารณะ
 • ถ้าคุณไปเห็นคู่ครองหรืออดีตคู่ครอง ให้ไปยังที่สาธารณะหรือที่ที่มีคนมากให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ถ้าคุณไปทำงาน ให้พูดคุยกับนายจ้างว่านายจ้างจะสามารถช่วยให้คุณมีความปลอดภัยได้อย่างไรบ้างเมื่ออยู่ที่ทำงาน

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต/โซเชี่ยลมีเดีย

 • เปลี่ยนหรือลบชื่อในเฟซบุคของคุณและของบุตรของคุณ
 • เปลี่ยนอีเมลของคุณและให้ตั้งอีเมลใหม่ที่ตามได้ยาก
 • ให้ตั้งโทรศัพท์มือถือของคุณและของบุตรของคุณให้ระบบ GPS ไม่ทำงาน
 • ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ของเพื่อนที่คู่ครองหรืออดีตคู่ครองของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้

การช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับบุตร

 • ช่วยให้บุตรรับรู้ว่าเมื่อใดที่มีสัญญาณเตือนว่าอาจมีอันตรายเกิดขึ้น
 • สอนให้บุตรทราบว่าเขาควรจะโทรไปหาใครหรือจะไปที่ใดเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น สอนให้บุตรโทรไปที่ 000 และสอนว่าจะต้องพูดอย่างไรบ้าง (เช่น บอกที่อยู่)
 • บอกให้โรงเรียนหรือศูนย์เลี้ยงเด็กทราบเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงรายละเอียดตามหมายศาลเกี่ยวกับกรณีพิเศษที่จะเข้าพบเด็กได้

จะติดต่อใครได้บ้าง?

ขอความช่วยเหลือตอนนี้เลย - ความรุนแรงในครอบครัว

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ มีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถโทรไปได้โดยถือเป็นความลับและไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย ตอนที่คุณโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ คุณควรขอใช้ล่ามถ้าจำเป็นต้องให้มีล่ามช่วย

อันตรายที่ต้องรับมือโดยทันที

ตำรวจและรถพยาบาล: 000

ถ้าตัวคุณเองหรือคนอื่นที่คุณรับทราบกำลังตกอยู่ในอันตรายที่ต้องรับมืออย่างทันที

บริการสำหรับสตรีที่มีวิกฤติการณ์การเกิดความรุนแรงในครอบครัว (WDVCS)

โทรศัพท์: 1800 015 188 (โทรฟรีภายในรัฐวิคตอเรีย)

โทรได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

WDVCS เป็นบริการทางโทรศัพท์ที่เก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ โดยสามารถให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และจัดการให้คุณเข้าพักในที่ที่ปลอดภัย

อินทัช (InTouch) – ศูนย์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับผู้ที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Multicultural Centre Against Family Violence)

โทรศัพท์: 1800 755 988 (โทรฟรีภายในรัฐวิคตอเรีย)

หรือ 03 9413 6500

เวลาทำการ: 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ให้บริการต่างๆ จัดให้มีโปรแกรมต่างๆ และช่วยในการจัดการการตอบเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในชุมชนกับผู้ที่มาจากวัฒนธรรมและการใช้ภาษาที่แตกต่างหลากหลาย

บริการการส่งตัวบุรุษ (Men’s Referral Service)

โทรศัพท์: (03) 9428 2899 หรือ 1800 065 973 (โทรฟรีภายในรัฐวิคตอเรีย)

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

บริการการส่งตัวบุรุษเป็นบริการที่ถือเป็นความลับและไม่มีการระบุชื่อตัว โดยเป็นบริการที่มีให้กับเพศชายโดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเพศชายเช่นกัน

การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้านความรุนแรงในครอบครัวจะช่วยได้อย่างไร?

เจ้าหน้าที่ด้านความรุนแรงในครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือที่เป็นความลับและไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแก่คุณในเรื่องต่างๆดังนี้:

 • ช่วยให้คุณจัดทำแผนความปลอดภัย
 • ช่วยในการจัดให้มีหมายศาลมาปกป้องคุณ
 • ให้คุณได้เข้ารับบริการทางการแพทย์
 • ให้คำปรึกษาบำบัดในการได้พูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณ
 • จัดหาที่พักที่ปลอดภัย
 • ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการทางกฏหมาย
 • ความช่วยเหลือต่างๆในชั้นศาล
 • การกรอกใบสมัครการเป็นเหยื่ออาชญากรรม
 • ช่วยการทำวีซ่า
 • ความช่วยเหลืออื่นๆที่คุณอาจต้องการอันจะทำให้คุณได้รับความปลอดภัย
 • ช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือและเงินทุนโดยทันทีถ้าคุณหรือบุตรของคุณเป็นผู้มีความทุพพลภาพเพื่อที่คุณจะได้อาศัยอยู่ในบ้านของคุณต่อไปได้หรือเข้าพักในที่พักฉุกเฉิน

ตำรวจและศาลจะสามารถช่วยได้อย่างไร

มีข้อกฏหมายที่จะช่วยปกป้องคุณจากความรุนแรงในครอบครัว

 • ตำรวจ
  • สามารถออกใบแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
  • สามารถช่วยออกหมายศาลให้คุณได้
  • สามารถตั้งข้อกล่าวหาทางอาญา
  • สามารถบันทึกรายงานการเกิดการละเมิดที่ผ่านมาในอดีต
 • ศาลแขวง
  • คุณสามารถขอให้ศาลแขวงออกหมายศาลเพื่อสั่งให้ผู้ที่กระทำความรุนแรงไม่เข้ามาใกล้ตัวคุณหรือบริเวณบ้านของคุณ
  • คุณสามารถขอให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับผู้ที่มาจากวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างที่อยู่ในชนบท
  • คุณสามารถขอให้มีการจัดล่ามให้ที่ศาล
 • ศาลครอบครัว
  • สามารถออกหมายศาลเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยแก่บุตรของคุณในกรณีที่มีข้อพิพาท
  • คุณสามารถขอให้มีการจัดล่ามให้ที่ศาล
 • ศาลชำระความการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (Victims of Crime Assistance Tribunal) หรือ VOCAT
  • อาจช่วยคุณได้เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายและการพักฟื้นฉุกเฉิน
 • ทนายความ สามารถ
  • อธิบายให้คุณเข้าใจถึงสิทธิ์ตามกฏหมายของคุณและช่วยให้คุณได้ใช้สิทธิ์นั้นๆ

Languages display best in modern browsers. Languages are also available in PDF and Word.

Request more information about this topic.
[close]

For more information:

Contact us.