What is family violence - in Dari

Read about the What is family violence in English

خشونت فامیلی چیست؟

خشونت فامیلی شامل است به:

 • ضرر رساندن جسمی
 • تجاوز جنسی
 • سوء استفاده احساسات و روانی
 • تجاوز زبانی
 • تهدید خشونت به شما و به مردم دیگر
 • اذیت و آزار
 • کنترول کردن پول شما
 • ضرر رسانیدن به حیوانات خانگی
 • صدمه زدن به ملکیت و اموال شما
 • هر نوع رفتاری که سبب شود شما در ترس زندگی کنید
 • مجزا ساختن از فامیل، دوستان و شبکه های اجتماعی
 • تهدید به اخراج کردن از مملکت (برای زنانی که ویزه اقامت دایمی ندارند)
 • نگهداشتن / رد کردن دسترسی به اسناد شخصی چون پاسپورت
 • در معرض قرار دادن اطفال به یکی از اعمال و رفتار فوق
 • تهدید اخراج کردن اطفال شما از مملکت

تحت قوانین وکتوریا، "خشونت فامیلی" توسط اشخاصی که شما با آنها روابط شخصی نزدیک و محرم دارید صورت میگیرد. این اشخاص شامل همسر یا همسر سابق تان، یک عضو فامیل یا یک شخصی که شما او را منحیث یک عضو فامیل میدانید میباشد.

چه میتوانم بکنم؟

پلان امنیتی

احیانآ اگر بخواهید دفتعآ منزل را ترک کنید یک پلان برای مصونیت خویش ترتیب کنید. یک کارمند دفتر خشونت فامیلی میتواند با شما در ساختن پلان امنیتی کمک کند. چیزهای را که در نظر بگیرید شامل اینها است:

اگر شما فکر میکنید که خشونت در منزل تان در حال ازدیاد یافتن است یا ازدیاد یافته است:

 • اگر ممکن است محل را ترک کنید
 • برای رفتن جاهای مصون در منزل یا در بیرون از منزل را شناسایی کنید
 • اشیای مهم را بسته و آماده برای گرفتن بگذارید (مانند اسناد شخصی، ادویه ضروری، پول، و شماره های مهم تیلیفون، و غیره)
 • نسخه های کاپی شده اسناد تانرا نزد کسی که به او اعتبار دارید بگذارید
 • پیش از پیش پلان نمایید که کجا خواهید رفت
 • یک همسایه را پیدا کنید که در مورد خشونت به او گفته بتوانید، و از آنها تقاضا کنید اگر کدام سرو صدا را از منزل شما میشنوند به پولیس اطلاع دهند
 • برای اطفال تان پلان مصونیت داشته باشید بشمول اینکه اگر احساس امنیت نکنند به کجا میتوانند بروند و در حالت عاجل چی باید بکنند
 • همینکه مصون بود بزودترین فرصت حادثه را به پولیس اطلاع دهید
 • اگر مصون بودید به این شماره 188 015 1800 به دفتر WDVCS زنگ بزنید آنها هفت روز هفته و 24 ساعت قابل دسترس هستند.

اگر شما از همسر تان جدا شده اید:

 • شماره موبایل تان را تغیر دهید و موبایل تان را به ‘private’ یا "شخصی" بگذارید. اگر ضرورت دارید در مورد اطفال صحبت کنید از یک SIM card سیم کارد دیگر استفاده کنید.
 • یک یادداشت از حوادث بد رفتاری و ترسناک نگهداری کنید. این به شما اگر و زمانیکه تصمیم به گرفتن یک حکم مداخله یا Intervention Order بگیرید کمک میکند.
 • موتر تانرا در یک جای امن و عامه متوقف کنید
 • اگر شما همسر یا همسر سابق تانرا میبینید بزودترین فرصت ممکن در یک جای عامه بروید
 • اگر شما کار میکنید، با آمر تان درمورد اینکه چگونه میتوانند با شما کمک کنند که در کار مصون باشید صحبت کنید.

مصون بودن در انترنت رسانه های اجتماعی

 • حساب فیس بوک Facebook خودتان و اطفال تانرا یا تغیر دهید یا هم از بین ببرید.
 • آدرس ایمیل تانرا تغیر دهید و برای ردیابی مشکلتر بسازید.
 • هر نوع کلید های جی پی اس GPS را در تیلیفون های خود و اطفال تان غیر فعال بسازید.
 • از یک کمپیوتر عامه یا از یک دوست تان که همسر یا همسر سابق تان به آن دسترسی پیدا کرده نتواند استفاده کنید.

کمک کردن به اطفال تان تا آنها مصون باشند

 • به اطفال تان کمک کنید که زمانیکه علایم خطر موجود باشد آنرا بفهمند
 • به اطفال تان بیاموزانید که در حالت عاجل به کی زنگ بزنند یا به کجا بروند، چگونه به 000 زنگ بزنند و چه بگویند (بطور مثال آدرس)
 • به مکتب یا مراکز کودکستان های شان در مورد خشونت بگویند بشمول هر حالت خاصی برای دسترسی به اطفالی که تحت حکم مداخله قرار دارند

با کی میتوانم بتماس شوم؟

حالا کمک بگیرید – خشونت فامیلی

اگر شما به کمک نیاز دارید، شماره های زیادی موجود است که بصورت مجانی و محرم به شما کمک ارایه میکند. زمانیکه شما به این شماره ها زنگ میزنید در صورت لزوم یک مترجم تقاضا کنید.

خطر آنی

پولیس و امبولانس: 000

اگر شما در خطر آنی قرار دارید یا کسی را میشناسید که در خطر آنی قرار دارد.

خدمات بحران خشونت فامیلی برای زنان (WDVCS)

تیلیفون: 188 015 1800 (زنگ زدن در این شماره در در داخل وکتوریا مجانی است)، 24 ساعت و هفت روز در هفته.

مرجع WDVCS یک خدمات تیلیفونی محرم است که معلومات، حمایت و دسترسی به منازل امن را برای شما ارایه میدارد.

در تماس (inTouch) – مرکز چند فرهنگی علیه خشونت فامیلی

تیلیفون: 988 755 1800 (زنگ زدن در این شماره در داخل وکتوریا مجانی است)

یا 6500 9413 03

ساعات کار: روزهای دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح الی 5 عصر

خدمات، برنامه ها و پاسخ ها برای مسایل خشونت فامیلی در اجتماعات با فرهنگ ها و زبان های مختلف ارایه میکند.

خدمات ارجاعی برای مردان

تیلیفون: 2899 9428 (03) یا 973 065 1800 (زنگ زدن در این شماره در داخل وکتوریا مجانی است) روزهای دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح الی 9 شام

خدمات ارجاعی مردان یک خدمت تیلیفونی بینام و محرم است که توسط مردان برای مردان ارایه میشود.

صحبت کردن با یک کارمند دفتر خشونت فامیلی چگونه میتواند کمک کند؟

یک کارمند خشونت فامیلی میتواند کمک مجانی و محرم را در موارد ذیل ارایه کند:

 • کمک به شما در ساختن پلان امنیتی
 • کمک به شما در گرفتن حکم مداخله
 • دسترسی به خدمات صحی
 • مشاورت برای صحبت کردن در مورد احساسات شما
 • یافتن منازل امن و خانه
 • کمک به شما در دسترسی به خدمات حقوقی
 • کمک در محکمه
 • درخواستی قربانیان جنایت
 • کمک با ویزه شما
 • هر چیز دیگری که شما نیاز دارید تا در مصون نگهداشتن تان کمک کند
 • دسترسی عاجل به کمک و پول اگر شما یا اطفال تان معیوبیت دارید که سبب میشود در خانه تان باقی بمانید یا دسترسی به منازل در حالت بحران

پولیس و محاکم چگونه میتوانند کمک کنند؟

قانون موجود است تا شما را در مقابل خشونت فامیلی محافظت کند.

 • پولیس:
  • میتواند اطلاعیه امنیتی عاجل را در خارج از اوقات رسمی صادر کند
  • میتواند برای شما حکم مداخله بگیرد
  • میتواند اتهام جنایی ببندد
  • میتواند گزارش در مورد بدرفتاری که در گذشته رخ داده است بگیرد
 • محکمه قضات (Magistrates Court):
  • میتوانید حکم مداخله را از محکمه قضات بگیرید تا شخص خشن را از خود و از منزل تان دور نگهدارید
  • شما میتوانید تقاضا به یک کارمند دفتر خشونت فامیلی کنید
  • شما میتوانید در محکمه مترجم تقاضا کنید
 • محکمه فامیلی:
  • میتواند در زمانیکه مشاجره موجود باشد برای اطفال تان حکم برای ترتیبات امن اجرا کند
  • شما میتوانید در محکمه مترجم تقاضا کنید
 • محکمه کمک به قربانیان جنایی (VOCAT)
  • شاید در مصارف عاجل وبهبودی کمک کند
 • قانون دان ها میتوانند
  • حقوق قانونی شما را تشریح کرده به شما کمک کنند به آن دسترسی یابید

Languages display best in modern browsers. Languages are also available in PDF and Word.

Request more information about this topic.
[close]

For more information:

Contact us.